تضمین خرید - گیتی فایل

تضمین خرید مطمئن
 
تمام فایل‌های ثبت شده در گیتی فایل، حداقل دو مرتبه بررسی و سپس منتشر شده‌اند. توضیحات و محتوای فایل‌ها بررسی شده‌اند تا صداقت و انصاف در آن‌ها رعایت شده باشد. همواره خرید‌های شما از گیتی فایل، قابلیت پیگیری خواهد داشت.

گیتی فایل خرید شما را تضمین می‌کند. به شما اطمینان می‌دهیم در صورتی که فایل خریداری شده توسط شما، مغایرتی با توضیحات ارائه شده داشته باشد، می‌توانید از طریق صفحه تماس با ما، شکایت خود را اعلام کنید و در صورت صحت موضوع، وجه پرداختی شما تمام و کمال بازگردانده خواهد شد.